Plan og logistikk i samhandling

I Trondheim er Statsbygg byggherre på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, for det nasjonale kunnskapssenteret for Norsk havteknologisenter. Dette senteret skal være et verdensledende utdannings- og forskningsmiljø og skal ha et tett samarbeid med næringslivet. Oppstart av forprosjekt begynte i 2020 og har planlagt prosjektavslutning i 2028. Formålet og kjernen i senteret er fagmiljøet ved institutt for marin teknikk ved NTNU og SINTEF Ocean.
Tekst:
Vilde Bjørhusdal / Dynabyte Advisory AS
Dato:
27. mars 2024
Kategori:
Logistikk
Stikkord:
Dynabyte Advisory, Logistikk, Norsk Havteknologisenter, Statsbygg

Dette fagmiljøet har spilt en nøkkelrolle i utviklingen av Norge som skipsnasjon og det norske oljeeventyret. Med tilgang til ny teknologi og morderne fasiliteter, vil senteret ytterligere styrke fagmiljøets bidrag til den grønne omstillingen innen havnæringene. Dette inkluderer overvåking av havet, utvikling av bærekraftig matproduksjon, fornybar energi og design av klimavennlige skip, for å nevne noen områder.

Dynabyte Advisory er engasjert som rådgiver i Norsk havteknologisenter.

Steinar Larssen har mange års erfaring innenfor logistikk som leder, prosjekteier og prosjektleder. De to siste årene har han jobbet for Dynabyte Advisory. Steinar er nå engasjert som rådgiver i prosjektet Norsk havteknologisenter på Tyholt i Trondheim.

Bassengbygget er et komplekst bygg med vesentlig omfang av brukerutstyr som skal integreres i bygget som en helhetsløsning. Brukerutstyret består av  tildels veldig store konstruksjoner. For å sikre måloppnåelse og en effektiv gjennomføring er det gjennomført en samhandlingsprosess med Totalentreprisen og Brukerutstyrsleverandørene under ledelse av Statsbygg som Byggherre. Utvikling av Logistikkløsninger og planarbeid har vært en del av denne prosessen. Totalentreprenør, har som en definert rolle i entreprisen, ansvar for en felles byggeplasslogistikk og å etablere en omforent fremdriftsplan som ivaretar både bygg og Brukerutstyr.

Samhandlingsprosessen

HENT som totalentreprenør har derfor hatt en sentral rolle, for plan og logistikk, i samhandlingsprosessen der det blant annet er utarbeidet:

  • Omforent gjennomføringsplan med milepeler
  • Faseplaner
  • Leveanseplaner
  • Detaljert beskrivelse av installasjon av brukerutstyr.
  • Lagringsbehov både på byggeplass og eksternt midlertidig lager.
  • Behov løfteutstyr, stillas etc under installasjonen.
  • Logistikkplan med Myloc som styringsverktøy.

Arbeidet i samhandlingen har vært en modningsprosess for alle parter. Det kreves at man ikke bare har fokus på egne leveranser, men tenker helhetlig og hva som er best for prosjektet totalt sett.

Betydningen av grundig planarbeid i samhandlingsfasen, vil være med på å redusere risikoer og sørge for en smidig gjennomføring.  

Les mer om Norsk havteknologisenter her: Om Norsk havteknologisenter – NTNU

Har du spørsmål i forbindelse med saken? Ta kontakt med:

Foto - Privat - Linda Naustrøm - Dynabyte Consulting

Steinar Larssen

Steinar Larssen har mange års erfaring innenfor logistikk som leder, prosjekteier og prosjektleder. De to siste årene har han jobbet for Dynabyte Advisory. Steinar er nå engasjert som rådgiver i prosjektet Norsk havteknologisenter på Tyholt i Trondheim.
Foto - Privat - Linda Naustrøm - Dynabyte Consulting

Vilde Bjørhusdal

Vilde Bjørhusdal er konsulent i Dynabyte Advisory AS og siviløkonom med spesialisering innen Logistikk og Supply Chain Management.

Bjørhusdal er utdannet ved Høgskulen i Molde, og har fullført bachelor- og mastergrad i Logistikk og Supply Chain Management.