Risikostyring

Dynabyte leverer spesialistkompetanse innen risikostyring. Vi har erfaring fra noen av de største samferdselsprosjektene i Norden. 

 For oss er god risikostyring avgjørende for å sikre en forsvarlig og god gjennomføring av prosjekter, både når det økonomi og liv og helse.

Disiplinene vi fokuserer på er:

  • Områdeledelse PMO
  •  HMS/SHA/KS

  • Risikostyring i prosjekter

  • Prosjektrisikoanalyser

  • Beredskapsanalyser

  • Risiko- og sårbarhetsanalyser

  •  Teknisk sikkerhet

  • Spesialiststyring innen jernbanelovgivning og RAMS

  • Ulike kurs i risikostyring

Vil du vite mer om hva vi kan hjelpe med innen Risikostyring? Ta kontakt, så snakkes vi nærmere.

Les mer om Risikostyring i Dynabyte-bloggen

Risiko og usikkerhet i anskaffelser

Noe forenklet kan man si at risiko kan håndteres gjennom tiltak, mens usikkerhet må håndteres gjennom strategier for å redusere usikkerhetsområdet eller øke forståelsen. Å synliggjøre usikkerhet i en anskaffelse og i en kontrakt er viktig fordi det påvirker hvordan man vurderer og håndterer ulike utfordringer, fordeler ansvar og tar beslutninger. Mens risiko med liten eller ingen usikkerhet kan håndteres gjennom konkrete tiltak og gir grunnlag for kontroll og styring, krever risiko med stor usikkerhet mer fleksible tilnærminger og strategier for å redusere kompleksiteten og øke forståelsen for å kunne kontrolleres og styres.

31. mai 2024

Hva er greia med bare å gjøre det?

Vi snakker om det mange kontraktsrådgivere ofte bare tenker og ønsker, men ikke helt får til. Det å øke måloppnåelsen og unngå at noe uønsket inntreffer. Det å gjøre gode prioriteringer og ta riktige beslutninger, oppleve mestring og ha kontroll. Vi snakker om risikobasert kontraktstyring, og akkurat nå, om det å bare komme i gang.

31. august 2023

Dynabyte Risk Management – klare for vekst

Dynabyte Risk Management ble etablert av Matilda Hjelmen og Egil Heinert i samarbeid med Dynabyte Consulting. Målet til Dynabyte Risk Management er å være et selskap som dekker fagområde risiko bredt, enten det er teknisk sikkerhet, SHA, cybersikkerhet eller prosjektrisiko.

28. april 2023
Vis flere innlegg (6)