Bygglogistikk

Krav til effektivitet, kostnadsreduksjon og ikke minst plassbegrensninger stiller store krav til god logistikkflyt i bygg- og anleggsprosjekter. Vi leverer prosjektledelse og spesialistkompetanse innen bygglogistikk.

Bygglogistikk omfatter alt som skal inn og ut fra et byggeområde, inklusive materialer, maskiner, utstyr og mennesker. Logistikk bør ha en sentral plass i planleggingen, og har en stor innvirkning på økonomi og effektivitet.

Dynabyte leverer spesialistkompetanse og prosjektledelse innen bygglogistikk. Vi har utviklet et godt metodisk rammeverk ved bruk av prinsipper fra SCOR og LEAN, og har kunnskap om en rekke støttesystemer som digitaliserer oppfølging av logistikkflyten på byggeplassen.

Ta kontakt dersom du ønsker mer informasjon om tjenesteområdet.

Vil du vite mer om hva vi kan hjelpe med innen Bygglogistikk? Ta kontakt, så snakkes vi nærmere.

Les mer om Bygglogistikk i Dynabyte-bloggen

Risiko og usikkerhet i anskaffelser

Noe forenklet kan man si at risiko kan håndteres gjennom tiltak, mens usikkerhet må håndteres gjennom strategier for å redusere usikkerhetsområdet eller øke forståelsen. Å synliggjøre usikkerhet i en anskaffelse og i en kontrakt er viktig fordi det påvirker hvordan man vurderer og håndterer ulike utfordringer, fordeler ansvar og tar beslutninger. Mens risiko med liten eller ingen usikkerhet kan håndteres gjennom konkrete tiltak og gir grunnlag for kontroll og styring, krever risiko med stor usikkerhet mer fleksible tilnærminger og strategier for å redusere kompleksiteten og øke forståelsen for å kunne kontrolleres og styres.

31. mai 2024

Hva er oppskriften på å unngå konflikt i en kontrakt?

Kontrakter er en viktig del av enhver forretningsavtale, og det er avgjørende å sikre at de er klare og tydelige for alle parter. Dessverre kan konflikter oppstå når det er uklarheter eller misforståelser i kontrakten. Disse konfliktene kan føre til forsinkelser, økte kostnader og til og med rettssaker. I denne artikkelen vil vi beskrive noen trinn og strategier som kan bidra til å minimere risikoen for konflikter.

30. januar 2024

Hva er greia med klima- og miljø i offentlige anskaffelser?

Vi nærmer oss nytt år, nye muligheter og nye bestemmelser når det gjelder klima og miljø innenfor offentlige anskaffelser. Vi opplever noe avmålt mottakelse, litt usikkerhet og enkelte signaler om at de nye bestemmelsene fremstår som noe umodne og diffuse. I denne artikkelen vil vi se litt nærmere på de nye bestemmelsene, hvordan man kan navigere seg frem, øke måloppnåelsen og sikre gode miljøgevinster.

22. desember 2023
Vis flere (18)