Eksempel på kunder og leveranser

Bane NOR

Anskaffelse, kontraktsrådgivning, risikostyring (RAMS) og prosjektstyring.

Entrepriser, signalsystem, m.m.

Sporveien

Anskaffelse, kontrakt, evalueringsledelse, risikostyring (RAMS).

Signalsystem, Entreprise og IKT.

Sykehusapotekene HF

Lagerstyring, logistikk og ERP-utrulling.

Elkjøp Nordic

Lager og distribusjon/frakt.

Hydrovolt

Kontraktsrådgivning og innkjøpsledelse.

Vianode

Kontraktsrådgivning og innkjøpsledelse.

Statsbygg

Bygglogistikk, prosjektledelse og rådgivning.

Sykehusbygg

Bygglogistikk, prosjektledelse og rådgivning.