Innkjøp og kontrakt

Dynabyte har lang erfaring fra strategisk- og operativt innkjøp og kontraktsforvaltning i både privat- og offentlig sektor. Vi bistår våre kunder i alle faser av anskaffelsen og kontraktens levetid.  

Vi anser innkjøpsområdet som en viktig strategisk funksjon for å oppnå virksomheters overordnede mål. Bredden i den faglige bakgrunnen til våre dyktige rådgivere gjør oss i stand til å vurdere anskaffelser fra flere innfallsvinkler, herunder juridisk, kommersielt og teknisk. 

Våre tjenester innen innkjøp og kontrakt inkluderer:

  • Kontrakts-, anskaffelses- og forsyningsstrategier
  • Prosjektledelse fra behovsdefinisjon til kontraktsignering
  • Spesialistkompetanse på en rekke kontraktstandarder, blant annet NS, SSA, NTK og FIDIC
  • Spesialistkompetanse innen Lov og forskrift om offentlige anskaffelser (Klassisk-, forsynings-, og forsvarssektor)  
  • Avanserte evalueringsmodeller og evalueringsledelse
  • Forhandlingsstrategi og ledelse
  • Juridisk vurdering, tvister/klager og sluttoppgjør

Vil du vite mer om hva vi kan hjelpe med innen Innkjøp og kontrakt? Ta kontakt, så snakkes vi nærmere.

Les mer om Innkjøp og kontrakt i Dynabyte-bloggen

Hva er oppskriften på å unngå konflikt i en kontrakt?

Kontrakter er en viktig del av enhver forretningsavtale, og det er avgjørende å sikre at de er klare og tydelige for alle parter. Dessverre kan konflikter oppstå når det er uklarheter eller misforståelser i kontrakten. Disse konfliktene kan føre til forsinkelser, økte kostnader og til og med rettssaker. I denne artikkelen vil vi beskrive noen trinn og strategier som kan bidra til å minimere risikoen for konflikter.

30. januar 2024

Hva er greia med klima- og miljø i offentlige anskaffelser?

Vi nærmer oss nytt år, nye muligheter og nye bestemmelser når det gjelder klima og miljø innenfor offentlige anskaffelser. Vi opplever noe avmålt mottakelse, litt usikkerhet og enkelte signaler om at de nye bestemmelsene fremstår som noe umodne og diffuse. I denne artikkelen vil vi se litt nærmere på de nye bestemmelsene, hvordan man kan navigere seg frem, øke måloppnåelsen og sikre gode miljøgevinster.

22. desember 2023

Anbud365 er nettavisen for alt om offentlige anskaffelser

Tore Magler Wiggen fra Dynabyte Consulting, er nå en av fjorten faste kommentatorer i Anbud365. Anbud 365 setter daglig søkelyset på hva som skjer i markedet, og tilbyr både viktig og nyttig informasjon for oss som jobber med kontrakter og anskaffelser. Bidragsyter i Anbud364 Dynabyte er en aktiv bidragsyter på Anbud 365, og leverer stadig aktuelle innlegg og artikler innenfor våre tjenesteområder.

6. november 2023
Vis flere innlegg (14)