Digitalisering av byggelogistikk

I dagens bygg- og anleggsnæring utforskes det en rekke digitale initiativer. Implementeringen av digitale metoder i byggelogistikk forventes ikke bare å styrke næringen som helhet, men også å forbedre prosjekter ved å redusere avvik, øke lønnsomheten og bidra til et mer positivt klimaavtrykk. Imidlertid står vi overfor varierende kompetansenivåer og innsats i ulike bedrifter, noe som potensielt kan bremse eller begrense fremgangen innen digitalisering.
Tekst:
Vilde Bjørhusdal / Dynabyte Advisory AS
Dato:
28. februar 2024
Kategori:
Logistikk
Stikkord:
Bygglogistikk, Digitalisering, Dynabyte

Foto:
Privat

Denne artikkelen har som mål å gi en kortfattet beskrivelse av konseptet digitalisering av byggelogistikk og diskutere hvilke fordeler som kan oppnås ved overgangen til en mer digitalisert tilnærming.

Byggelogisitikk dreier seg om å optimalisere effektiviteten, redusere kostnader og forbedre prosjektets resultat, – med andre ord redusere sløsing av alle slag for å sikre måloppnåelsen.

BIM – en nøkkelkomponent

Standardisering spiller en betydelig rolle når det gjelder digitalisering av byggelogistikk. Gjennom utvikling og implementering av standarder for datautveksling vil det muliggjøre sømløs informasjonsdeling mellom ulike systemer og aktører, som kan være med på å redusere blant annet silo-effekten og flaskehalser i logistikksystemene.

Bygningsinformasjonsmodellering (BIM) er blitt en nøkkelkomponent for standardisering og digitalisering av byggelogistikk. BIM refererer til den digitale representasjonen av et byggverk, der flere aktører samarbeider om prosjektering, innkjøp og bygging. Innen ISO 19650-1:2018 blir BIM definert: «bruk av en delt digital fremstilling av et byggverk for å legge til rette for prosjektering, bygging og driftsprosesser slik at det dannes et pålitelig grunnlag for beslutninger». Fordelen med BIM er evnen til tidlig planlegging og koordinering. I tillegg gir den en omfattende digital representasjon av bygninger eller infrastruktur, inkludert geometri, materialer og komponenter. Denne type informasjon gir betydelige fordeler for logistikkplanleggingen i de ulike fasene av et prosjekt.

Teknologisk infrastruktur

Samtidig spiller teknologisk infrastruktur en kritisk rolle i digitaliseringen. Integrering av sensorer, IoT-enheter og annet relevant teknologi gir muligheten til å samle sanntidsdata. – Denne form for datainnsamling kan deretter brukes til å optimalisere logistikksystemene, for eksempel ved å forbedre ruteplanlegging, lagerstyring og transporteffektivitet.

Utdanning og opplæring

I prosessen ved digitalisering, vil det bli mye endringer hos de ansatte, hvor gamle rutiner og arbeidsoppgaver endres totalt. For mange vil dette være utfordrende, så her er utdanning og opplæring et viktig komponent. Det å sikre at de ansatte har den nødvendige kompetansen for å håndtere digitale verktøy og komponenter, vil sikre bedriftenes evne til å omfavne digitaliseringen og realisere fordelene som følger med det.

Dynabyte reduserer usikkerhet og øker måloppnåelsen

Dynabyte samler kompetanse og erfaring innen byggelogistikk. Stadig jobber vi frem nye og mer effektive system og strukturer, og sammen med våre kunder bygger vi et mindsett som reduserer usikkerhet og øker måloppnåelsen i de prosjektene vi jobber.

Har du spørsmål rundt byggelogistikk ta kontakt med:

Foto - Privat - Linda Naustrøm - Dynabyte Consulting

Vilde Bjørhusdal

Vilde Bjørhusdal er konsulent i Dynabyte Advisory AS og siviløkonom med spesialisering innen Logistikk og Supply Chain Management.

Bjørhusdal er utdannet ved Høgskulen i Molde, og har fullført bachelor- og mastergrad i Logistikk og Supply Chain Management.