Lager og logistikk

Våre konsulenter har bred strategisk og operativ erfaring fra de fleste bransjer. Vi leverer rådgivning og prosjektledelse innen transport og distribusjon, lagerdrift og ERP med støttesystemer.

Internlogistikk og lager:

  • Analyse av lager- og logistikkløsninger
  • Drifts- og prosessforbedringer
  • Lagerutvidelse og automasjonsløsninger
  • Identifisere forbedring og effektiviseringsmuligheter

Innkjøp og forhandlinger:

  • Kontrakts-, anskaffelses- og forsyningsstrategier
  • Avtale og prisforhandling av logistikk og transporttjenester (3PL/4PL)

Vil du vite mer om hva vi kan hjelpe med innen Lager og logistikk? Ta kontakt, så snakkes vi nærmere.

Les mer om Lager og logistikk i Dynabyte-bloggen

Plan og logistikk i samhandling

I Trondheim er Statsbygg byggherre på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet, for det nasjonale kunnskapssenteret for Norsk havteknologisenter. Dette senteret skal være et verdensledende utdannings- og forskningsmiljø og skal ha et tett samarbeid med næringslivet. Oppstart av forprosjekt begynte i 2020 og har planlagt prosjektavslutning i 2028. Formålet og kjernen i senteret er fagmiljøet ved institutt for marin teknikk ved NTNU og SINTEF Ocean.

27. mars 2024

Digitalisering av byggelogistikk

I dagens bygg- og anleggsnæring utforskes det en rekke digitale initiativer. Implementeringen av digitale metoder i byggelogistikk forventes ikke bare å styrke næringen som helhet, men også å forbedre prosjekter ved å redusere avvik, øke lønnsomheten og bidra til et mer positivt klimaavtrykk. Imidlertid står vi overfor varierende kompetansenivåer og innsats i ulike bedrifter, noe som potensielt kan bremse eller begrense fremgangen innen digitalisering.

28. februar 2024