Prosjektering og byggeledelse

Dynabyte tilbyr ressurser med lang erfaring innenfor byggeledelse, prosjekteringsledelse og prosjektledelse. Vi sørger for en trygg gjennomføring av prosjekter med fokus på byggherrens interesser i alle faser. Vi har lang erfaring fra samferdsel, bygg, industri og prosess.

Byggeledelse

Byggeleder er byggherrens representant på byggeplassen, og vil følge opp og kontrollere at entreprenøren leverer i henhold til kontraktens bestemmelser og gjeldende regelverk.

Våre tjenester inkluderer:

 • Kontroll av kvalitet
 • Påse at fremdriften følges
 • Håndtere endringer og avvik
 • Følge opp tekniske avklaringer
 • Sikre kontakt med myndigheter og interessenter
 • Bistå prosjektleder med oppfølging av økonomi og kostnadskontroll
 • Ivareta bærekraft og miljø

Prosjekteringsledelse

Prosjekteringsleder representerer byggherre ovenfor prosjekteringsteamet, og ivaretar byggherrens interesser ved å sikre at den prosjekterte løsningen er av riktig kvalitet og til riktig pris for prosjektet.

Våre tjenester inkluderer:

 • Oppfølging i alle faser av et prosjekt
 • Kontroll av økonomi og ressurspådrag
 • Organisere kontroll av det prosjekterte arbeidet
 • Oppfølging av fremdrift og milepæler
 • Bistand i anskaffelser
 • Sikre kontakt med myndigheter og interessenter
 • Sørge for at lover, forskrifter og krav er ivaretatt
 • Bistand ved håndtering av tekniske avklaringer
 • Ivareta bærekraft og miljø

Prosjektledelse

Prosjektleder har det overordnede ansvaret for å lede og koordinere prosjektet, med fokus på byggherrens interesser i alle faser.

Våre tjenester inkluderer:

 • Oppbygging av et team med nødvendig fagkompetanse, samt koordinere og fordele oppgaver.
 • Overordnet og helhetlig ansvar for at prosjektet leveres til avtalt tid og pris
 • Kontraktstrategier
 • Sørge for gode beslutningsprosesser
 • Gjennomføring av anskaffelser
 • Kostnads- og fremdriftstyring
 • Usikkerhetsstyring
 • Månedsrapportering
 • Ivareta kvalitet, HMS, bærekraft og miljø

Vil du vite mer om hva vi kan hjelpe med innen Prosjektering og byggeledelse? Ta kontakt, så snakkes vi nærmere.

Linda Naustrøm

Linda Naustrøm

Faglig leder

Simen Skaar Riseng

Simen Skaar Riseng

Partner

Les mer om Prosjektering og byggeledelse i Dynabyte-bloggen

Dette er Dynabyte: Samfunnsnyttige prosjekter

Dette er Dynabyte! – Er en artikkelserie som omhandler konsulentene våre som vi anser som våre aller viktigste bidragsytere. Senior prosjekteringsleder, Linda Naustrøm, jobber med Fornebubanen og forteller denne uken litt om hennes hverdag. – Jeg hørte om Dynabyte gjennom en tidligere kollega og venn. Det som trigget meg, i tillegg til fag og spennende oppgaver, var samhold og mindset. Det er mange dyktige mennesker, som det både er lett å bli kjent med og fordelaktig å kunne dra nytte av.

15. august 2023

Hva er greia med disse kontraktene?

De tar lang tid å utforme, de er kompliserte å lese, og når du virkelig har kjørt hodet i veggen og trenger litt støtte, så er de i verste fall helt ubrukelige. Vi snakker om de kontraktene, som ufortjent bare blir omtalt som «svake» eller «dårlige». I denne artikkelen vil vi gi deg noen tips, så du slipper å se på kontrakten som et problem, men heller som et verktøy som kan hjelpe deg bort fra misforståelser og frem til målet.

6. november 2022
Vis flere innlegg (2)