Dynabyte

Dynabyte ble etablert i 2009 med mål om å bygge et solid faglig miljø innen innkjøp, kontrakt og logistikk. Over tid har vi utvidet våre tjenesteområder med prosjektstyringsfag, sikkerhet (RAMS), prosjekterings- og byggeledelse. Vi er nå over 30 medarbeidere med erfaring fra noen av de største prosjektene i Norge og Norden innen blant annet infrastruktur, helse, IKT og varehandel.

Teamet

Mer info

Arne Bergh har over 40 års erfaring innen logistikk fra en rekke bransjer. Han har erfaring som logistikkdirektør fra flere større selskaper, og har siden 2008 jobbet som rådgiver og prosjektleder med fokus på strategi og optimaliseringsprosjekter.

Arne er ansvarlig for våre tjenester innen lager, distribusjon, logistikkløsninger og systemstøtte for industri og varehandel, byggeplasslogistikk samt anskaffelse og implementering av 3pl/4pl-tjenester.

Mer info

Espen Eilertsen har 25 års erfaring som rådgiver og leder innen innkjøp- og logistikk. Han er særlig spesialisert innen bygging og drift av sykehusbygg, og har ved siden av dette vært prosjektleder i virksomhetskritiske anskaffelser innen infrastruktur samt bank og finans.

Espen leder vårt advisoryteam, og har ansvar for byggeplasslogistikk og logistikkløsninger for helsesektoren.

Mer info

Egil Heinert har over 10 års erfaring som RAMS-leder og RAMS-rådgiver fra mange ulike prosjekter i Bane NOR og Sporveien, inklusive fra ERTMS-programmet. I ERTMS-programmet var han først leder for RAMS og kvalitet i ERTMS Trackside-prosjektet og deretter leder av RAMS og HF for hele ERTMS-programmet. I Sporveien har han vært ansvarlig for sikkerhet og kvalitet i flere anskaffelser av kjøretøy. Heinert har i tillegg erfaring risikostyring innenfor landbasert oppdrett av laks. 

Egil har en Mastergrad i risiko- og ulykketeori fra Maastricht University og lektorutdannelse fra Universitet i Oslo.

Mer info

Matilda Hjelmen har over 16 års erfaring innen risikostyring og compliance fra jernbane- og olje&gass-sektoren.

Matilda omfattende prosjekterfaring i rollen som RAMS-leder og RAMS-rådgiver fra en rekke prosjekter hos Bane NOR og DSB i Danmark. Dette inkluderer oppdrag som teamleder for RAMS, Human Factors (HF), Kvalitet og HMS i Bane NORs ERTMS-program Onboard-prosjektet, samt flere mellomstore infrastrukturprosjekter hos Bane NOR. 

Matilda har en sivilingeniøreksamen innen Risikostyring fra Lunds Universitet i Sverige.

Mer info

Bård Nikolai Hjelmen har 25 års erfaring som rådgiver innen prosjektledelse, kontraktledelse og kontrahering fra store utbyggingsprosjekter for flere av landets største byggherrer.

Han er ekspert på endrings- og tvistehåndtering i entreprisekontraktsstandardene NS og NTK, samt on-site oppfølging av bygg- og anleggsledelse.

Bård er sektoransvarlig for akvakultur.

Mer info

Thomas Karlsen har over 25 års erfaring innen innkjøp, kontrakt og prosjektledelse – både som rådgiver og som leder. De senere årene har han særlig spesialisert seg innen evaluerings- og forhandlingsledelse i store infrastrukturanskaffelser med særlig kompetanse innen signalsystemer.

Thomas er sektoransvarlig for samferdsel.

Mer info

Heidi Lyche har 30 års erfaring som konsulent innen innkjøps- og kontraktfaget fra noen av landets største private og offentlige oppdragsgivere. Hennes erfaring spenner seg fra store industriprosjekter i olje & gass til offentlig infrastruktur.

Heidi er sektoransvarlig for olje og gass og industri for samtlige av Dynabytes tjenesteområder.

Mer info

Knut Ormstad har over 30 års erfaring innen prosjektstyring fra store infrastrukturprosjekter og Olje&Gass, der han primært har representert byggherre. 

Knut har de siste 19 årene vært konsulent og rådgiver i flere av Bane NOR største og mest krevende prosjekter. Han har også erfaring som grunnlegger selskapet som nå heter Technogarden Albatross Prosjektledelse AS.

Knut er ansvarlig for prosjektstyring/PMO-fag i Dynabyte.

Mer info

Halvor Rollag har 18 års erfaring som rådgiver og prosjektleder innen innkjøp, logistikk, endringsprosesser og forretningsutvikling. Han har bred sektorerfaring, blant annet fra sykehus og medtech, shipping, samferdsel og IKT.

De senere årene har han hatt hovedvekt på forretningsutvikling og prosessforbedring, og har vært med på å starte flere virksomheter i ulike bransjer – blant annet medtech og teknologi. 

Halvor er ansvarlig for startups og forretningsutvikling.

 

Simen Skaar Riseng

Simen Skaar Riseng

Partner

Mer info

Simen Riseng har over 10 års erfaring som rådgivende ingeniør, prosjekteringsleder og prosjektleder i store tverrfaglige samferdselsprosjekter. Simen solid erfaring med BIM, anskaffelser og kontraktstrategi, oppfølging av prosjektering og bygging.

Simen jobbet 9 ½ år i Norconsult før han startet i Dynabyte. 

Han har særlig erfaring med tunneler, jernbane, jernbaneteknikk, fremdriftsplanlegging, vei og bygg.  

Simen er utdannet ingeniør innen konstruksjonsteknikk ved Oslo Met.

Linda Naustrøm

Linda Naustrøm

Faglig leder

Mer info

Linda Neustrøm har erfaring som rådgivende ingeniør, byggeleder og prosjekteringsleder fra store tverrfaglige og komplekse prosjekter. Hun har jobbet med utforming av konkurransegrunnlag, anskaffelser, kontraktsoppfølging, BIM, endrings- og avvikshåndtering med mer.

Etter flere år i bransjen har hun opparbeidet seg god kunnskap om både det teoretiske og det praktiske ved en byggeprosess. 

 

Linda er utdannet sivilingeniør bygg med spesialisering i konstruksjonsteknikk fra NTNU.

Vil du jobbe hos oss?

Dynabyte er kontinuerlig på søk etter nye dyktige medarbeidere