Dette er Dynabyte: Samfunnsnyttige prosjekter

Tekst:
Dynabyte Consulting

Dato:
15. august 2023
Kategori:
Prosjektledelse
Stikkord:
Fornebubanen, Linda Naustrøm, Senior prosjekteringsleder

Foto:
Nicolas Tourrenc, Fornebubanen

Dette er Dynabyte! – Er en artikkelserie som omhandler konsulentene våre som vi anser som våre aller viktigste bidragsytere. Senior prosjekteringsleder, Linda Naustrøm, jobber med Fornebubanen og forteller denne uken litt om hennes hverdag. – Jeg hørte om Dynabyte gjennom en tidligere kollega og venn. Det som trigget meg, i tillegg til fag og spennende oppgaver, var samhold og mindset. Det er mange dyktige mennesker, som det både er lett å bli kjent med og fordelaktig å kunne dra nytte av.

Kan du fortelle om prosjektet du nå jobber med?

– Fornebubanen er et stort prosjekt, som strekker seg fra Majorstuen til Fornebu, der banen skal kobles på det eksisterende T-banenettet. Det skal bygges seks stasjoner og 7,7 kilometer med tunnel før den kan åpne i 2029. Jeg jobber som prosjekteringsleder for byggherren på tunnelstrekningen mellom Skøyen og Majorstuen. Vi har akkurat tildelt kontrakt til entreprenør, og har byggestart nå etter sommeren. Det er mange utfordringer knyttet til å drive tunnel så tett på Oslos befolkning og den eksisterende infrastrukturen. Det blir spennende fremover, og jeg gleder meg til å komme i gang med byggingen!

– Dynabyte søker først og fremst langvarige oppdrag, noe som er behagelig og forutsigbart for oss konsulenter, samtidig gir dette oppdragsgiver kontinuitet. 

 

Linda Naustrøm, senior prosjekteringsleder i Dynabyte

Hvordan kom du i kontakt med Dynabyte, og hvordan opplever du å være ansatt?

– Jeg hørte om Dynabyte gjennom en tidligere kollega og venn. Det som trigget meg, i tillegg til fag og spennende oppgaver, var samhold og mindset. Det er mange dyktige mennesker, som det både er lett å bli kjent med og fordelaktig å kunne dra nytte av. Kanskje spesielt på tvers av ulike fag- og kompetanseområder. Jeg tror dette skyldes et veldig godt samhold. Dynabyte er et firma som strekker seg langt for å være en attraktiv arbeidsplass, både sosialt og faglig.  Det tilrettelegges for personlig vekst gjennom kurs, konferanser og fagkvelder, og du får selv være med å legge føringer for hva du ønsker å jobbe med. Jeg tror at kulturen i firmaet fører til høy trivsel på jobb og er i liten tvil om at dette er grunnen til mange av de gode resultater ute hos kundene.

Hva syns du at skiller Dynabyte fra andre konsulentselskaper? 

– Dynabyte er genuint interessert i å ta vare på alle sine ansatte, både faglig og sosialt. Vi har mange samlinger, og er et stort og kompetent fagmiljø. Jeg har vært med på mange sosiale og faglig arrangementer tidligere, men Dynabyte tar dette til et annet nivå. I Dynabyte deler vi erfaringer og kunnskap, og hjelper hverandre når vi møter på utfordringer. Dynabyte søker først og fremst langvarige oppdrag, noe som er behagelig og forutsigbart for oss konsulenter – og kunden får kontinuitet.

Foto - Privat - Linda Naustrøm - Dynabyte Consulting

Linda Naustrøm

 

Stilling: 
Senior prosjekteringsleder med erfaring fra både bygg- og anleggsprosjekter. Linda har i tillegg til erfaring som prosjekteringsleder, også erfaring som både byggeleder og rådgiver.

Arbeidsgiver: 
Dynabyte Consulting AS, ansatt i 1 år.

Jobber for tiden med: 
Fornebubanen.

Foto: Privat