Møt seniorkonsulent Ida Regine Myklebust!

Tekst:
Dynabyte Consulting

Dato:
25. juni 2023
Kategori:
Kontrakt og anskaffelser
Stikkord:
Bane Nord, Dynabyte, Ida Regine Myklebust, Kontrakt og anskaffelse

Foto:
Privat

Ida Regine Myklebust er seniorkonsulent og har vært ansatt i Dynabyte Consulting siden 2021. Hun er utdannet jurist og har over fem års erfaring med anskaffelser og kontrakt, fra advokatvirksomhet og offentlig sektor så vel som konsulentbransjen.

Kan du fortelle litt om din tid i Dynabyte hittil?

I løpet av de to årene jeg har vært ansatt i Dynabyte har jeg vært utleid til flere spennende kunder – fra prosjektleder for store og komplekse helseanskaffelser i Sykehusinnkjøp til anskaffelsesleder for flere IT – og konsulentanskaffelser hos Nationaltheatret. Det er skikkelig gøy å få innsikt i ulike bransjer, og i tillegg mulighet til å knytte kontakter på kryss og tvers, forteller Ida Regine Myklebust, seniorkonsulent i Dynabyte.

Det siste halvåret har jeg vært utleid som kontraktsrådgiver til Bane NOR. Jeg ønsket å bygge kompetanse på anskaffelser og kontrakt innen bygg og anlegg/infrastruktur – dette oppdraget var derfor et perfekt neste skritt for meg. Det er også veldig givende å få være bidragsyter inn i et så viktig samfunnsoppdrag.

Anskaffelsene og kontraktene i Bane NOR er store og komplekse, noe som betyr mye ansvar og stadig nye utfordringer for meg som anskaffelsesleder. Prosjektorganisasjonene jeg er del av består imidlertid av svært kompetente og engasjerte mennesker; det gjør det gøy å være på jobb!

Hvilke prosjekter jobber du med i Bane NOR for tiden?

For tiden jobber jeg mye med en anskaffelse av rådgiver for prosjektering av stasjonstiltak som skal gjøres langs togstrekningen L1. Strekningen L1 Spikkestad – Oslo S skal tilrettelegges for bruk av nye doble togsett med lokaltog, noe som gjør det nødvendig med tiltak på flere stasjoner. Etter hvert skal det bygges, og da skal også entrepriser konkurranseutsettes.

I tillegg jobber jeg mye med en anskaffelse av massedeponi i forbindelse med utbyggingen av nytt dobbeltspor langs strekningen Sandbukta-Moss-Såstad.

Hva er det beste med å jobbe i Dynabyte?

Dynabyte er en gjeng med herlige folk som er opptatt av å bygge hverandre opp. Vi har høy kompetanse innad i selskapet, og har stort fokus på å samarbeide på tvers for å ivareta vårt gode renommé ute hos kundene. Jeg vil også trekke frem ledelsens evne til å se den enkelte og tilrettelegge for ønsket karriereutvikling. Det gir fornøyde ansatte!

Sist, men ikke minst: vi har det utrolig gøy sammen, både på jobb og i sosiale sammenkomster. Til tross for at de fleste har hverdagen ute hos kunden, er vi en sammensveiset gjeng. Turene utenlands er et årlig høydepunkt for oss alle, og som for min del har gitt minner for livet.

Foto - Privat - Linda Naustrøm - Dynabyte Consulting

Ida Regine Myklebust

Stilling:
Seniorkonsulent innen offentlige anskaffelser og kontrakt.

Arbeidsgiver:
Dynabyte Consulting AS, ansatt i 2 år.

Jobber for tiden med:
Bane NOR, de siste 6 mnd