Konsulenttjenester – en uvurderlig ressurs i en dynamisk hverdag

Tekst:
Dynabyte Consulting AS | 

Dato:
4. juni 2024
Kategori:
Aktuelt | Blogg | Dynabyte
Stikkord:
Dynabyte Consulting, konsulent, Tore Magler Wiggen

 Foto:
iStock | PeopleImages                                

 

Hva er egentlig fordelene med å bruke konsulenter?

 

I hete debatter rundt nye innleieregler, har mye av fokuset vært på reguleringer og restriksjoner knyttet til bemanningsforetak. Som et veletablert konsulenthus som opererer i samsvar med det nye regelverket, kan det synes som om noe helt essensielt med bruken av konsulenter har blitt noe oversett.

I denne artikkelen ønsker vi å dele noen av våre tanker om hvorfor det kan være lønnsomt å bruke konsulenter, og hva som gjør konsulenttjenester til en uvurderlig ressurs i en dynamisk hverdag.

Tilgang til spisskompetanse og ekspertise

Den største fordelen ved å bruke konsulenter er uten tvil tilgangen til spisskompetanse og ekspertise. Konsulenter har ofte dyp kunnskap og erfaring innen sitt spesifikke fagfelt. Normalt kan man forvente at konsulenter holder seg oppdatert på de nyeste trendene og beste praksisene innen fagområdet. For selskaper som trenger spesialisert kunnskap, kan dyktige konsulenter gi en uvurderlig verdi til virksomheten  enten det er innenfor egne fag- eller forretningsområder. Det samme gjelder når man skal bevege seg inn i nye områder og ikke besitter erfaring eller kompetanse innenfor faget.

Hvilken nytteverdi har konsulenter?

Her presenterer vi noen gode eksempler på hvilken nytteverdi konsulenter har:

– Teknologiintegrasjon: Konsulenter kan sikre en smidig overgang og minimere driftsforstyrrelser ved implementering av nye teknologier.

– Forretningsstrategi: Konsulenter gir dyp innsikt i markedsanalyser og hjelper med strategisk planlegging, noe som er avgjørende for vekst og konkurranseevne. De bringer med seg beste praksis fra andre kunder og ulike markeder.

– Regulatorisk overholdelse: Konsulenter sørger for at selskapet følger komplekse regelverk og standarder, noe som reduserer risikoen for juridiske problemer og bøter.

Fleksibilitet og Kostnadseffektivitet

Prosjekter med tidsbegrensede behov eller selskaper som opplever en midlertidig økning i arbeidsbelastningen, vil ha store fordeler av den fleksibilitet og kostnadseffektivitet som følger av å leie inn konsulenter. Dette er viktige fordeler, som gir muligheten til å skalere opp eller ned etter behov, uten å forplikte seg til faste ansettelser. 

Hvorfor skal man bruke konsulenter?

– Unngå kostnader knyttet til rekruttering, opplæring og lønnsutgifter for faste ansatte.

– Konsulenter kan engasjeres for spesifikke prosjekter eller perioder, noe som gir muligheten til å tilpasse arbeidsstyrken etter behov.

– Rask løsning når selskapet har behov for umiddelbar ekspertise eller arbeidskraft, uten lange rekrutteringsprosesser.

Objektivitet og et friskt perspektiv

En annen fordel ved å bruke konsulenter er deres objektivitet og evne til å bringe med seg et friskt perspektiv. Konsulenter bringer med seg et eksternt perspektiv som kan være avgjørende for å identifisere problemer og utvikle løsninger som interne team kanskje ikke ser. Deres objektivitet kan hjelpe med å bryte ned interne siloer og utfordre etablerte tankemønstre.

– Upartisk evaluering: Konsulenter kan gi en upartisk evaluering av selskapets prosesser, strategier og utfordringer, noe som kan føre til mer effektive løsninger.

– Innovasjon: De kan introdusere nye ideer og metoder som selskapet kanskje ikke har vurdert tidligere, noe som kan stimulere til innovasjon og forbedringer.

– Effektiv problemløsning: Konsulenter er ofte dyktige til å løse spesifikke problemer raskt og effektivt, ved å bruke sin erfaring fra lignende situasjoner i andre selskaper eller bransjer.

I en opphetet debatt rundt innleie og bemanning må vi ikke glemme at tilgang til spisskompetanse, fleksibilitet og kostnadseffektivitet, samt objektivitet og et friskt perspektiv, og er gode grunner til å bruke konsulenter. Konsulenter er en strategisk ressurs for selskaper som ønsker å styrke sin konkurranseevne og drive kontinuerlig forbedring, ikke minst til å få et friskt pust i en hektisk hverdag.